Witamy

Nasza firma świadczy usługi z zakresu :

BHP
 • obsługa w zakresie obowiązków służby BHP
 • szkolenia bhp wstępne i okresowe dla pracowników i pracodawców
 • ocena ryzyka zawodowego
 • opracowanie dokumentacji, instrukcje, zarządzenia, procedury
 • reprezentowanie firmy podczas kontroli organów państwowych np. PIP, PIS, PSP, UDT
 • kontrole, analizy BHP
 • przeprowadzanie postępowania powypadkowego wraz z dokumentacją powypadkową
 • doradztwo
 • oraz inne usługi w zakresie BHP do uzgodnienia
PPoż
 • obsługa w zakresie obowiązków inspektora szkolenia ppoż.
 • Kontrole i analizy ppoż.
 • reprezentowanie firmy podczas kontroli organów państwowych np. PSP
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu
 • organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych
 • opracowanie planów ewakuacyjnych
 • dobór oraz rozmieszczenie sprzętu ppoż.
 • doradztwo
 • oraz inne usługi w zakresie PPOŻ. do uzgodnienia